Menu

Vacancies

❮  Back to jobs overview

Chief Quality - Safety & Environment Officer (Meat)

14/10/2020
- Oevel

Job content

Als CQSEO bepaal je het totale veiligheidsbeleid. Concreet gaat dit over voedselvoeligheid van producten, veiligheid op het werk, arbeidsomstandigheden en bescherming van het leefmilieu. Je voert het veiligheidsbeleid aan en in en garandeert de opvolging ervan. Je bent verantwoordelijk voor het toepassen van de kwaliteitsregels en -normen het bedrijf (HACCP, GFSI, privé lastenboeken, ...).

Je rapporteert aan de CEO. 

TAKEN, VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Garanderen van kwaliteit van de producten door te waken over de correcte toepassing van wet en regelgeving inzake voedselhygiëne en - veiligheid en de conformiteit van de verschillende kwaliteitslabels.
 • Leiden van het HACCP- en food defense team.
 • Waarborgen van het dierenwelzijn.
 • Instaan voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers door coördinatie van gezondheids- en veiligheidsprocedures en - voorschriften.
 • Instaan voor voor de impact van het bedrijf op zowel de (in)directe omgeving met focus op de bescherming van het leefmilieu.
 • Waken over de naleving van de milieuwetgeving door regelmatige controles op de werkplaatsen.
 • Zorgen voor uitvoering in registratie van voorgeschreven emissie- en immissiemetingen in samenspraak met CTO
 • Bijhouden van een afvalstoffenregister en het naleven van de meldingsplicht hierover.
 • Instaan voor de in- en externe communicatie i.v.m. (het beperken van) de gevolgen van de activiteiten van het bedrijf voor mens en milieu.
 • Adviseren i.v.m. milieugerelateerde investeringen.
 • Instaan voor het uittekenen van het interne beleid en het ontwerp, de implementatie, de toepassing en de evaluatie van  producten, productiemethoden en controleprocedures en dit voor de verschillende domeinen.
 • Instaan voor het continu verbeteren van het kwaliteits-, milieu- en (arbeids)veiligheidssysteem, behouden van niveau (processen, producten en diensten) en bijsturen van interne en externe auditresultaten/ verificaties.
 • Verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van risicoanalyses voor zowel kwaliteit, veiligheid als milieu.
 • Indien van aangiftes m.b.t. milieu en (arbeids)veiligheid
 • Verantwoordelijk zijn voor communicatieactiviteiten
 • Deelnemen aan onderzoeken betreffende werkdruk, arbeidsongeval, aanpassing van techniek, arbeidsomstandigheden en arbeidsplaatsen etc.
 • Verantwoordelijk zijn voor het opstellen en bijhouden van documentatie aangaande veiligheid (bv. Maandverslagen, jaarverslag, verslagen van het comité, wet- en regelgeving, inventaris toestellen, PBM, arbeidsmiddelen, ...).
 • Advies verlenen aangaande verschillende veiligheidsaspecten (bv. Wet- en regelgeving, opstellen van globaal preventie- en jaaractieplan, organisatie en hygiëne van de arbeidsplaats, opstellen van instructies, onthaal en vorming van werknemers, ...).
 • Verantwoordelijk voor het uitwerken van noodprocedures en de organisatie van de eerste hulp.
 • Instaan voor het organiseren van de samenwerking met externe diensten alsook deelnemen aan de coördinatie van het werken met derden.
 • Verantwoordelijk voor het onderzoek van werkposten ingeval van een verhoogd of nieuw risico ten einde (herhaling) van ernstige ongevallen te voorkomen.
 • Instaan voor het zelfstandig nemen van maatregelen om oorzaken van het gevaar te verhelpen in geval van dringende noodzakelijkheid en in de onmogelijkheid om beroep te doen op de directie.
Profile
 • Minimum een bachelor diploma in een voedingsgerelateerde richting of gelijkwaardig door ervaring (minimum 5 jaar ervaring)
 • In het bezit zijn van een diploma milieucoördinator (minimum niveau B) is een pluspunt
 • In het bezit zijn een een diploma preventieadviseur (minimum niveau 2) is een pluspunt
 • Kennis van de geldende wet- en regelgeving inzake voedselveiligheid, milieu- en (arbeids-)veiligheid
 • Zeer goede kennis  Nederlands & Engels: zowel mondeling als schriftelijk
 • Vlot kunnen werken met informaticatools, gangbare software alsook apparatuur
 • Flexibel, ook op vlak van werkuren (kunnen inspelen op prioriteiten en onvoorzien omstandigheden)
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en ondernemend
 • Zelfstandig, professioneel en diplomatisch in manier van werken 
 • Ordelijk en punctueel
 • Pragmatisch en gestructureerd
 • Organisatorisch onderlegd en Stressbestendig
 • Ervaring met Peoplemanagement en leiding geven
 • Ethiek hoog in het vaandel dragend
 • Actieve, preventieve en enthousiaste Communicator
What do we offer?

We bieden een voltijdse opdracht van onbepaalde duur met een rechtstreeks contract bij de klant. 

Contact

Voor meer informatie, contacteer Marieke Franken op 0472455816 of marieke.franken@sciencetalents.be.